Architekt wnętrz: Anna Stolarczuk, reprezentująca firmę Bigbox.
Niżej podpisana: Anna Stolarczuk